ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Статии в "Актуални новини"

Покана XXIII Международен педагогически форум
Екипът на ДИПКУ - Стара Загора има удоволствието да Ви покани на XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”. Събитието ще се проведе на 22 - 25 юни 2023 г. в курортен комплекс Албена. Програма Информация за такса за правоучастие Регистрация за XXII Международен педагогически форум ...
Конкурс „Моята добра практика за социално-емоционално учене“
Образователното ни пространство все повече се нуждае от ефективни подходи за провокиране на самоосъзнатост, саморегулация и просоциално поведение. Социално-емоционалното учене е неразделна част от всеки обучителен процес и от самия живот. Чрез него децата и възрастните придобиват компетентности, необходими за разбиране и управление на емоциите, поставяне и постигане на позитивни цели, изпитване и показване на емпатия към другите, изграждане и ...
Конкурс на тема „Моята добра STE(A)M практика“.
В последните години STE(А)М обучението навлиза с все по-бързи темпове в българското образование, като нов подход за обучение. Чрез STE(А)М подхода се съчетават теорията и практика и учениците се подготвят за реалния живот. При редуването на присъствено обучение и обучение в ОРЕС това е един от начините, който може да спомогне за повишаване на интереса на учениците към природните науки, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката. ...
Трета трансгранична партньорска среща по проект Проект ТAC – Teaching AD(H)D Children
На 14-15.03.2023 г. в гр. Виена, Австрия се проведе третата трансгранична партньорска среща по проект Проект ТAC – Teaching AD(H)D Children. Представители на ДИПКУ, Тракийски университет взеха активно участие в дискусиите по финализиране на модулите за предстоящи обучения на педагогически специалисти за работа с деца проявяващи поведение и симптоми на СДВХ. ...
Специално приветствие от нашия лектор д-р Джон Спери
Специално приветствие През март 2023 г. Д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ ще гостува в България и ще проведе обучения съвместно с Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора 1. Ритъм терапията - приложни аспекти - 6 март 2023 г. в гр. Стара Загора 2. Травма - информиран подход в образователна среда - 8 март 2023 г. в гр. Пловдив ...