ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Статии в "Педагогически форум"

Електронно списание “Педагогически форум” 2023 - извънреден брой
Сборник с доклади от XXIII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, който ще се проведе на 22-25.06.2023 г. Том 1 може да изтеглите от тук. Том 2 може да изтеглите от тук ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2022 - извънреден брой
Сборник с доклади от XXII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието”, който ще се проведе на 24-26.06.2022 г. Том 1 може да изтеглите от тук. Том 2 може да изтеглите от тук ...
Е-списание Педагогически форум
Електронното научно-методическо списание "Педагогически форум" е официално издание на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет, Стара Загора, България. То е със свободен достъп според определението на BOAI. Основано е през 2013 година и излиза в четири броя годишно. Списанието е мултидисциплинарно научно издание, включващо всички аспекти на педагогическата наука – теория на възпитанието и ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2021 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование, ценности, благополучие”, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2020 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Сътрудничество, иновации, ценности”, проведен на 15.05.2020 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...