ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Статии в "Педагогически форум"

Електронно списание “Педагогически форум” 2022 - извънреден брой
Сборник с доклади от XXII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието”, който ще се проведе на 24-26.06.2022 г. Том 1 може да изтеглите от тук. Том 2 може да изтеглите от тук ...
Е-списание Педагогически форум
Електронното научно-методическо списание "Педагогически форум" е официално издание на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет, Стара Загора, България. То е със свободен достъп според определението на BOAI. Основано е през 2013 година и излиза в четири броя годишно. Списанието е мултидисциплинарно научно издание, включващо всички аспекти на педагогическата наука – теория на възпитанието и ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2021 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование, ценности, благополучие”, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2020 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Сътрудничество, иновации, ценности”, проведен на 15.05.2020 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2019 - извънреден брой
Сборник с доклади от XIX Национален педагогически форум посветен на 60 години квалификация на учителите - Стара Загора на тема „Иновативни практики в съвременната образователна реалност”, проведен на 18.06.2019 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...