Статии в "Педагогически форум"

Електронно списание “Педагогически форум” 2021 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование, ценности, благополучие”, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2020 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Сътрудничество, иновации, ценности”, проведен на 15.05.2020 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2019 - извънреден брой
Сборник с доклади от XIX Национален педагогически форум посветен на 60 години квалификация на учителите - Стара Загора на тема „Иновативни практики в съвременната образователна реалност”, проведен на 18.06.2019 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2018 - извънреден брой
Сборник с доклади от XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”, проведен на 21.06.2018 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2017 - извънреден брой
Сборник с доклади от XVII Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии и партньорства за иновативно образование”, проведен на 22.06.2017 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...