Статии в "Мултимедийни продукти"

СИТУАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИРОДОНАУЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Автор: Маргарита Пенева ISBN:ISBN 978-954-350-312-4 Издателство: Астарта В монографията се разглеждат теоретични постановки за същността на ситуационния метод, педагогическата и учебната ситуация и мястото им в учебния процес. Откроени са съществените елементи на природонаучната компетентност и свързаните с нея компетенции. В процесуално-дейностен план предложената технология може да се реализира и по други предмети от природонаучния цикъл. ...
Наръчник за създаване, прилагане, фасилитиране и оценка на образователни стаи на тайните
Стаята на тайните е физическа приключенска игра, в която играчите са „заключени“ в стая и трябва да използват елементи от стаята, за да решат поредица от загадки и да успеят да излязат за ограничено време. Игрите представляват физическата версия на видео игрите тип „избягай от стаята“. Игрите се реализират в различни измислени локации, като затворнически килии, подземия и космически станции и се използват масово като упражнения за изграждане на ...