ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Всички статии в блога

Фестивал на знанието в Тракийски университет – Стара Загора.
На 19.05.2021 г. екипът на ДИПКУ взе участие в първия Фестивал на знанието в Тракийски университет – Стара Загора. Ас. Желязкова представи роботите Code-a-Pillar и Mind Designer, и техните възможности за кодиране, чертане на геометрични фигури и интерактивна игра с танграми. Роботизираните играчки предизвикаха голям интерес сред малките посетители на фестивала. ...
Педагогически форум 2021 г.
На 24-25.06.2021 г. ще се проведе XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, организиран от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора. Целта на форума е свързана с развитие на платформа за изяви на професионалисти от различни образователни институции, за представяне на добър опит, на кариерно и личностно развитие, на ...
Регистрация в ERIH PLUS
Електронното списание на ДИПКУ “Педагогически форум” вече с регистрация в ERIH PLUS Oт края на януари 2021, списание Педагогически форум е индексирано в ERIH PLUS – база данни за повишаване на видимост, достъп и търсене на академични публикации в сферата на социалните науки. ERIH PLUS е познат като Европейския научноизследователски указател за хуманитариста периодика.('European Reference Index for the Humanities). Регистрацията в него се ...
Трима нови доценти в екипа на ДИПКУ
През 2020 г. трима преподаватели от ДИПКУ бяха удостоени от академични журита с длъжностно звание доцент. доц. д-р Дончо Донев в направление Психология, доц. д-р Венета Узунова в направление Теория на възпитанието и дидактика и доц. д-р Даниела Кожухарова в направление Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Част от техните научни трудове са със свободен достъп и можете да разгледате на сайта на ДИПКУ. ...
Европейска нощ на учените
За поредна година Стара Загора ще отбележи Европейска нощ на учените В година като тази, макар и по различен начин, Тракийски университет, ДИПКУ Стара Загора отново ще се включи заедно с организатори в над 300 европейски града в инициативата Европейската нощ на учените 2020 г. Тази година, повече от всякога имаме нужда да върнем вярата в науката и да подкрепим научната дейност. ...
Юбилейна научна конференция на Тракийски университет
Тракийски университет град Стара Загора, чества своята 25-годишнина с юбилейна научна конференция „25 години Тракийски университет“. Тя започна с академично слово на ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков. Специален поздрав във видеоконферентната връзка в Google Meet отправи и кметът на Община Стара Загора - Живко Тодоров. Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите и Педагогически факултет при ...