Всички статии в блога

Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2021-2022 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация !!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!! 1. Информатика и информационни технологии Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, педагогика на обучението по..., технически науки, ...
Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. ...
Стратегии за окуражаване: Работа с ученици и родители за изграждане на общност
На 06.11.2021 г. стартира курсът "Стратегии за окуражаване: Работа с ученици и родители за изграждане на общност - Адлериански подход" с проф. д-р Уес Уинджит. Продължителност: 6 срещи по 2 часа - от 16 до 18 часа, веднъж седмично. Заявка за включване в курса може да направите тук В рамките на обучението се предлага възможност за участие със стипендия, равностойна на таксата за обучението. ...
Грижа за себе си – БЕЗПЛАТЕН уебинар за преподаватели и педагогически специалисти
ДИПКУ, ТрУ Ви кани на поредния от серията безплатни онлайн семинари, предназначени за педагогически специалисти, преподаватели и хора, работещи в образователна среда. Обучението ще се проведе на 05.11.2021 г. от 16.00ч. до 18.00ч. чрез платформа zoom.    Описание В следствие на пандемията всички преподаватели, педагогически специалисти са изправени пред значителни промени и препятствия в личния и професионалния си живот. ...
Наградени участници в Конкурсите
Конкурс за мултимедийни продукти на тема: “Красиви природни обекти в България” 1 място: Елена Даниелова Маврева (7 Б клас, СУ „Желязко Терпешев“ гр. Любимец) Николай Петков Кънчевски (ОУ „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново) Стелияна Огнянова Каменова (ОУ „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново) Никол Петрова Петрова (ОУ „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново) ...