ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Класиране конкурси по Европейска нощ на учените 2022
Европейска нощ на учените 2022 отново и в Стара Загора на 30.09.2022 г.

Тракийски университет, Стара Загора заедно с над 300 европейски университета за пореден път е организатор на Европейската нощ на учените 2022 - KTRIO-6
В рамките на проекта бяха обявени следните конкурси:
1. Конкурс за приложения “Smart city”(Умен град).
2. Конкурс за рисунка на тема “Smart city”(Умен град).
3. Конкурс за художествен текст на тема “Smart city”(Умен град).
4. Конкурс за художествено оформление на пространството в STEM центъра на ДИПКУ

Комисии разгледаха постъпилите материали, свързани с обявени конкурси по проект KTRIO - 6 и решиха:

Конкурс за приложения “Smart city”(Умен град).
Присъжда
I Място на Мария Климентова Иванова, Александър Климентов Иванов, Евгени Борисов Дочев,

Професионална гимназия по телекомуникации гр. София
Ръководител: Валентина Стоева

II Място
На Станимир Ивайлов Недялков,
7 „в“ клас
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Габрово
Ръководител: Пенка Христова Йотева

III Място
На Елинор Михайлова Иванова
, 7 „б“ клас
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Габрово
Ръководител: Пенка Христова Йотева

Конкурс за рисунка на тема “Smart city”(Умен град)
в категория до 7-годишна възраст


Присъжда:
I място на Даниел Драгомиров Генов

Детска градина №11 “Загоре”
3 Б група “Дъга”

II място на Давид Георгиев Николов
Детска градина “Радост”
Град Бургас
Ръководител: Красимира Димчева Узунова

III място на Атанас Николаев Марчев
Детска градина “Никола Вапцаров”
Град Асеновград
Ръководители: Весела Иванова и Надка Сиракова

в категория 8 - 12-годишна възраст
I място на Ива Георгиева Господева
СУ “Желязко Терпешев”
Град Любимец
Ръководители: Димитринка Петрова

II място на Белослава Георгиева
II ОУ “П. Р. Славейков”
Град Стара Загора
Родител: Йорданка Христова

III място на Габриела Иванова Недялкова
ОУ “Георги Райчев”
Град Стара Загора
Ръководител: Гергана Тофтисова

III място на Кристиян Иванов Стоянчев
НБУ “Михаил Лъкатник”
Град Бургас
Ръководител: Петя Стоянчева

в категория 13 - 18-годишна възраст
I място на Мадлен Колева Колева
СУ “Максим Горки”
Град Стара Загора
Ръководител: Светлена Георгиева

II място на Диана Стефанова Стефанова
ОУО “Кольо Фичето”
Град Велико Търново

III място на Юлиян Тодоров Юлиянов
Школа “Арт Попово”
Град Попово
Ръководител: Искра Хаджииванова

в категория Възрастни (над 18-годишна възраст)

I място на Йорданка Стефанова Христова
Град Стара Загора

II място на Славена Иванова Николова
Град София

Конкурс за художествен текст на тема “Smart city”(Умен град).
Присъжда:


I място на София Сашева Райкова
Общинско ученическо общежитие
Град Велико Търново
Ръководител: Д-р Гергана Маркова

II Място на Христо Георгиев Петков
Основно училище „Александър Георгиев-Оджакафалията”
Град Бургас
Ръководител: Райна Петкова

III Място на Стефка Тодорова Николова
НУФИ „Филип Кутев”
Град Котел

Поощрителна награда на Уляна-Мария Тончева
VI ОУ „Свети Никола”
Град Стара Загора
Ръководител: Светла Пенева

Конкурс за художествено оформление на пространството в STEM центъра на ДИПКУ
Присъжда:
I място на Радка Веселинова Георгиева-Гинева


Официалното откриване и награждаване на победителите в конкурсите ще се състои на 30.09.2022 г. от 16.00 ч., в Студентски град на Тракийски университет – Форум.