ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Конкурс за художествено оформление на пространството в STEM центъра на ДИПКУ
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в конкурс за художествено оформление на пространството в STEM центъра на ДИПКУ.

Предложените проекти е необходимо да бъдат обвързани с идеята за STEM-базираното обучение.

Пълна информация за конкурса и разпределението на пространството, предвидено за оформление може да видите тук.

 
Срок за подаване на предложенията: 17.09.2022

Формуляр за подаване на предложенията.