ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Наръчник за създаване, прилагане, фасилитиране и оценка на образователни стаи на тайните
Стаята на тайните е физическа приключенска игра, в която играчите са „заключени“ в стая и трябва да използват елементи от стаята, за да решат поредица от загадки и да успеят да излязат за ограничено време. Игрите представляват физическата версия на видео игрите тип „избягай от стаята“. Игрите се реализират в различни измислени локации, като затворнически килии, подземия и космически станции и се използват масово като упражнения за изграждане на екип.
В образователните стаи на загадките тази концепция се използва, за да се създаде мотивиращо и увлекателно учебно преживяване за специфична целева група от учащи. Това, което отличава образователната стая на тайните от тази за забавление е специфичният фокус върху учебните цели, които са интегрирани в цялостния дизайн, концепция, съдържание и преживяване. Целите могат да варират – от изграждане и демонстриране на специфични компетентности, до засилване на трансверсалните умения като изграждане на екип, комуникация, управление на времето, критично мислене и креативност.
Отворете от тук