ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

От дигитална компетентност към дигитална креативност
Автор: Даниела Кожухарова
ISBN 978-954-338-166-1
Академично издателство, Тракийски университет

Описание: Уменията за 21 век, които трябва да се придобият от всички граждани, за да се гарантира активното им участие в обществото и икономиката са неразривно свързани с бурното развитие на информационните и комуникационни технологии. Необходимостта от увереното, критично и творческо използване на ИКТ за постигане на цели, свързани с работа, кариера, работоспособност, учене, свободно време, включване в обществото изисква формиране на дигитална компетентност, напречна ключова компетентност. Тя дава възможност за придобиване на други ключови компетенции (напр. Език, математика, обучение за учене, културно осъзнаване) и изисква нов поглед към образованието и организацията на процеса на обучение.
В настоящата книга е направен опит за дефиниране на дигиталната компетентност, идентифициране на ключовите ѝ компоненти по отношение на знанията, уменията и нагласите и разсриване същността на дигиталните компетенции.
Представени са конкретни технологии за осъществяване на пътя от дигитална грамотност към дигитална креативност.

Монографията може да изтеглите от тук