ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Първо съобщение - XXIV Международен педагогически форум
на тема
„Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост”

Първо съобщение

В края на месец юни 2024 година ще се проведе XXIV Международен педагогически форум на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост“

Приоритетни направления:
 • Равнопоставеност и благополучие в образованието
 • Компетентностен подход в дигиталната епоха
 • Професионална етика и естетико-поведенчески подход - новият дизайн на педагога
 • Изграждане на общност – позитивно възпитание и взаимодействие

   
Такси за публикуване на статии
За участници от България:
такса за една статия – 70 лева.

Таксите се внасят след одобряване на статията в касата на ДИПКУ или по банков път:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,
сметка BG69 UNCR 76303100 117737;
BIC: UNCRBGSF
като се напише за “публикуване на статия в Педагогически форум 2024”.

Технически изисквания за оформянe на статиите –https://docs.google.com/document/d/1RfLCqv8yZT9XRe1cVV4r2h8izsgqV7gC/edit?usp=sharing&ouid=111864535514845646210&rtpof=true&sd=true
Регистрация за участие със статия в електронното списание на ДИПКУ „Педагогически форум“ може да направите тук: ЛИНК

Статиите ще бъдат публикувани в електронен вариант след предварително рецензиране. Обратна информация ще бъде предоставена на личния e-mail на автора в срок до 15.05.2024 г. Неодобрените статии не се връщат.

Критерии за подбор на статиите:
 • Съответствие с приоритетните направления;
 • Съответствие с изискванията за съдържание и оформление;
 • Научен и точен стил/език на писане.
 • Спазване на етичните стандарти за авторските права

   
Авторите носят лична отговорност за спазване на Закона за авторското право.

Материалите да бъдат предоставени чрез посочения Google формуляр, като името на файла със статията е необходимо да съдържа трите имена на първия автор. Ако статиите са повече от една – и номер на статията.
Краен срок за изпращането на статиите – 10.04.2024 г.
Форумът ще се проведе през месец юни, за точната дата ще бъдете уведомени във второто съобщение.
Текущите разходи са за сметка на участниците във форума.