ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Предстоящи присъствени и онлайн обучения (декември-февруари)
ДИПКУ - Стара Загора Ви представя предстоящите присъствени и онлайн обучения за месец декември 2023 г. - февруари 2024 г.

Присъствени обучения:

1. Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките
Дата: 21.01.2024 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Подходи и методи за развитие на общуването при деца с тежки интелектуални и множествени увреждания
Дата: 27-28.01.2024 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 85 лв.

3. Добавената реалност в STEAM обучението в детската градина
Дата: 17.02.2024 г.
Място: ДИПКУ Стара Загора
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.


Онлайн обучения

1. STEAM обучение в природните науки 5-10 клас
Дата: 02.12.2023 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век
Дата: 02.12.2023 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

3. STEM обучение в детската градина-стъпка напред към бъдещето
Дата: 10.02.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.