ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

XXIII Международен педагогически форум на тема “Образователни трансформации - технологии, добродетели, благополучие”
В периода 22-25 юни 2023 г. в курорта Албена ДИПКУ Стара Загора проведе своя XXIII Международен педагогически форум на тема “Образователни трансформации - технологии, добродетели, благополучие”. В събитието се включиха над 200 педагогически специалисти от цялата страна, представители на МОН и на общински дирекции “Образование и младежки дейности”. Всички дейности от богатата и разнообразна програма на четиридневното събитие се реализираха в пълни зали и при голям интерес и активност от страна на участниците.

Официални гости на форума бяха проф. д-р Найден Шиваров, директор на Националния STEM център; г-жа Емилия Тошева, експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН; проф. д-р Марияна Николова, декан на Факултета „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Елисавета Гурова – зам. декан на Факултета по „Математика и информатика“ в СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д-р Румен Стаматов – ВСУ „Черноризец Храбър“; проф. д-р Ивайло Старибратов - ръководител на Катедра „Методика на обучението и квалификацията“ към ДКПРПС, ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р Светлана Сарийска – ПУ „Паисий Хилендарски“.

Проф. д-р Галя Кожухарова, директор на ДИПКУ, Тракийски университет, откри събитието. С огромно вълнение тя поздрави и благодари за големия интерес, непрестанната ангажираност и безусловна отдаденост на педагогическите специалисти към учениците, техните семейства и общността. Тя покани всички участници да продължат да споделят добрите си практики и да си сътрудничат в процесите на трансформация като не забравят ценностите, които са в основата на нашето общество и които не веднъж са допринесли за успешното справяне с кризи и предизвикателства.

На откриването специална поздравителна реч отправи Министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, който се включи онлайн. В приветствието си той поздрави организаторите и участниците и отбеляза, че избраните теми са в съзвучие с настоящите цели и с бъдещето на образованието.

Ректорът на Тракийски университет, проф. д-р Добри Ярков, лично присъства на форума и пожела той да бъде все така успешна платформа за обмен на иновативни подходи и практики в образованието.

Проф. д-р Румен Стаматов изнесе пленарен доклад на тема „Психично благополучие, академични постижения и развитие на силните страни и добродетелите“. Той запозна аудиторията с един от основните източници на благоденствие, според позитивната психология, а именно - фокусът върху силните страни на личността. Отбеляза, че разпознаването, насърчаването, активнотото и целенасочено използване на силните страни на личността води до повишаване на автентичната мотивация за учене, трупането на трайни знания, утвърждаването на добродетелите и преживяването на благополучие.

Сладкогласните момичета от вокален квартет "Ейнджъл Войсес", гр. Варна с вокален педагог г-жа Атанаска Липчева създадоха много настроение и емоции с песните, които изпяха и впечатлиха публиката с таланта си.

Програмата в следващите три дни бе посветена на редица дейности: кръгли маси, работилници, споделяне на добри практики, подвижни занимания и за финал - “На кафе с добродетелите”.

На кръглата маса “Иновации в образованието – STEAM и СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ” бяха представени победителите в проведени конкурси за добри педагогически практики по темата в различните образователни етапи - предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален.

Работилниците привлякоха вниманието на участниците с провокативни теми: „Невропедагогика, екранна зависимост, GPT”; “Стая на загадките”; „Изграждане на силна визия за мен като учител от и за новото поколение“, “Дигитална трансформация на образованието” и др. Международните гости и приятели от организацията “Friends of Education”, Скопие, Северна Македония представиха работилница на тема „Изследване на пирамидата на ценностите с роботи“ и свързаха по иновативен начин технологиите и дигитализацията с добродетелите и благополучието. Д-р Марчела Калинечи и Люминица Митофран от Букурещ, Румъния, с темата на своята работилница „Социални и емоционални умения в действие“ създадоха много настроение, динамика поводи за размисъл и откровения. Активно включване и ангажиране във всяко едно упражнение или дискусия, откровено споделяне на мнения и идеи, емоции, вдъхновение и генериране на изключителна градивна колективна енергия - такава бе атмосферата, която организатори и участници съвместно създадоха.

За най-малките гости на форума - децата, също бяха предвидени атрактивни занимания, свързващи дигитализацията с добродетелите. Те бяха включени в работилницата „Роботика за деца“ в ролята и на преподаващи, и на обучаващи се.
Добри практики бяха представени в няколко последователни сесии, а темите гравитираха около дигитализацията, проектно-базираното обучение, невропедагогиката, приобщаващото образование и STEAM подхода в образованието.

По време на целия форум организаторите се погрижиха за доброто настроение на всички – “Здрав дух в здраво тяло” - със сутрешен блок за раздвижване на плажа, и “Ритъмът на лятото – ритъм терапия”.

На финала на XXIII Международен педагогически форум на тема “Образователни трансформации - технологии, добродетели, благополучие” участниците имаха възможност да се присъединят към неформална сесия „На чашка кафе с добродетелите”.


IMG-3192-jpg-a0tx
IMG-3218-jpg-2e0z
IMG-3950-png-gpxd
IMG-4164-JPG-zu43
IMG-4176-JPG-m1sx
IMG-4345-JPG-41f0
received-6252350261529889-jpeg-8adm