ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Електронно списание “Педагогически форум” 2023 - извънреден брой
Korica-br-PF2023-izvanreden-Tom1-jpg-q0pu
Сборник с доклади от XXIII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, който ще се проведе на 22-25.06.2023 г.
Том 1 може да изтеглите от тук.

Том 2 може да изтеглите от тук