ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

КОНКУРСИ ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2023
Каним Ви да участвате (без възрастови ограничения) в конкурси на тема „Пътуване в бъдещето“ в категории:

  • Конкурс за рисунка
  • Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий)
  • Конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, идея за игра
  • Конкурс за музикално произведение

     
Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни). Всички творби/продукти ще бъдат презентирани на изложба. Избраните за победители ще бъдат наградени в Нощта на учените.
Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 18 септември 2023 г., 15:00 часа за класиране, както следва:

* За Конкурс за рисунка:
1. Физически на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет (ако е приложимо);
2. Попълнете следният формуляр: https://forms.gle/uvTcE9RgfGMkFf8t6

* За конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, влог, идея за компютърна игра или мобилно приложениеhttps://forms.gle/jUHFXY7wWxXtG74a7
* За конкурс за художествен текстhttps://forms.gle/K8vkES9wdsPqemUD9
* За конкурс за музикално произведение https://forms.gle/QwrUpP8gge8GxerY6


Допълнителна информация и въпроси на е-mail: unight.stz [аt] gmail.com