ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Работа с деца проявяващи хиперактивност и дефицит на вниманието - проект ТАС
Местата за ИЗЧЕРПАНИ! Очаквайте скоро нови дати за обучението!

ДИПКУ, Тракийски университет организира обучение, финансирано по проект Teaching AD(H)D children (ТАС) на програма Еразъм + KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education.
За кого е предназначено обучението?
Обучението е подходящо за педагогически специалисти работещи в детски градини и начален етап на образование.

С какво ще Ви бъде полезно обучението?
Участниците в TAC обучението ще могат да разбират:
● разликата между човек и неговото поведение
● че човекът и средата си взаимодействат по много сложни начини
● че развитието и поведението се влияят от много фактори
● че общообразователната система трябва да гарантира участие на всички ученици
Участниците в TAC обучението ще знаят как да:
● разпознават симптоми и критерии за класификация на ХАДВ
● идентифицират причините за ХАДВ
● определят т.нар. smart цели

Участниците в TAC обучението ще могат да разбират:
● кои стратегии за управление на класната стая са най-подходящи за деца с ХАДВ
● как да подготвят благоприятна класна стая за успешен процес на обучение
● как да прилагат правила и установени дейности за по-успешна саморегулация в помощ на ученици с ХАДВ
● как да прилагат позитивна подкрепа за стимулиране на целевото поведение

За повече информация: https://www.dipku-sz.net/A/p/Rabota-s-detsa-proyavyavashti-hiperaktivnost-i-defitsit-na-vnimanieto-proekt-TAS/?PU=1