ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Работа с деца проявяващи хиперактивност и дефицит на вниманието - проект ТАС
Местата за ИЗЧЕРПАНИ! Очаквайте скоро нови дати за обучението!

ДИПКУ, Тракийски университет организира обучение, финансирано по проект Teaching AD(H)D children (ТАС) на програма Еразъм + KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education.
За кого е предназначено обучението?
Обучението е подходящо за педагогически специалисти работещи в детски градини и начален етап на образование.

С какво ще Ви бъде полезно обучението?
Участниците в TAC обучението ще могат да разбират:
● разликата между човек и неговото поведение
● че човекът и средата си взаимодействат по много сложни начини
● че развитието и поведението се влияят от много фактори
● че общообразователната система трябва да гарантира участие на всички ученици
Участниците в TAC обучението ще знаят как да:
● разпознават симптоми и критерии за класификация на ХАДВ
● идентифицират причините за ХАДВ
● определят т.нар. smart цели

Участниците в TAC обучението ще могат да разбират:
● кои стратегии за управление на класната стая са най-подходящи за деца с ХАДВ
● как да подготвят благоприятна класна стая за успешен процес на обучение
● как да прилагат правила и установени дейности за по-успешна саморегулация в помощ на ученици с ХАДВ
● как да прилагат позитивна подкрепа за стимулиране на целевото поведение

За повече информация: https://www.dipku-sz.net/A/p/Rabota-s-detsa-proyavyavashti-hiperaktivnost-i-defitsit-na-vnimanieto-proekt-TAS/?PU=1