ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Класиране на конкурс „Моята добра практика за социално-емоционално учене“
Екипът на ДИПКУ - Тракийски университет благодари на участниците в конкурса! Благодарим Ви, че така всеотдайно и отговорно въвеждате децата и учениците в света на осъзнатите емоции и пълноценните взаимоотношения! Честито на класираните!

Добра практика за Социално-емоционално учене в детската градина:
Първо място: Весела Иванова, ДГ "Никола Вапцаров"
Добра практика "Вълшебствата на чувствата"
занятие за Трета група на ДГ

Добра практика за Социално-емоционално учене в начален етап
Първо място: Йорданка Първанова, ОУ "Св. Иван Рилски", гр. Хасково
практика за 4.кл. "Как да издаваме вестник с кауза или...за "различните" деца с ...любов"
Второ място: Ани Иванова Аврамова - Шейтанова, ОУ "Христо Максимов", гр. Самоков
Практика за 3.кл.: Обичам себе си - обичам другите"

Добра практика за Социално-емоционално учене в прогимназиален етап
Първо място: Капка Николова, СУ "Гео Милев", гр. Варна 5.кл "Лична зона на комфорт"

Добра практика за Социално-емоционално учене в гимназиален етап
Първо място: Ирина Бодурова, СУ "Антим Първи", гр. Златоград
практика за 11.кл.: "Цветовете на приятелството!