ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Класиране на победителите в конкурса "Моята добра STEAM практика" 2023
Екипът на ДИПКУ - Стара Загора благодари за споделените емоции и практики, демонстриращи високия професионализъм на българските учители. Всички участници в конкурса получават сертификати за участие и ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс, организиран от ДИПКУ в периода юли-декември 2023 г.

КЛАСИРАНЕ
STEAM в детската градина:
1.    Жечка Стойчева Стоянова - ДГ 44 „Валентина Терешкова“, гр. Варна
2.    Пенка Николаева Борисова - ДГ 4 „БРЕЗА“ гр. Стара Загора
3.    Ирена Борисова Ставрова - ДГ 9 „Зора“, гр. Монтана

STEAM в хуманитарните науки:
1.    Екип от учители, СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново
2.    Магдалена Валентинова Трифонова – ОУ „Христо Ботев“, гр. Добрич
3.    Росица Делчева Атанасова-Минева – 5ОУ „Митьо Станев“, гр. Стара Загора

STEАМ в математиката, информатиката и информационните технологии:
1.    Мариана Стефанова Бояджиева – Основно училище „Георги Райчев“, гр. Стара Загора
2.    Дарина Юриева Делчева/Юлия Георгиева Пенчева – ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора
3.    Диляна Георгиева Господинова – НБУ „Михаил Лъкатник“, Бургас

STEAM в природните науки:
1. Десислава Стефанова Стайкова-Маринова, ПГЧЕ „Васил Левски“, гр. Бургас
2. Зорница Красимирова Карчева - ПГТ „Вл. П. Минчев“, с. Владимирово
3. Ани Иванова-Шейнова – ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков