ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Special Education STEAM Academy – SpicE

Spice-Logo-CMYK-TRAZ-300-Big-png-ys4h
Номер на проект: 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA
Финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз (06/2022 – 06/2025).
Продължителност
36 месеца (06/2022 – 06/2025)

Партньори:
 • Hellenic Open University
 • RESEARCH INNOVATION AND DEVELOPMENT LAB PRIVATE COMPANY - ReadLab P.C.
 • UNIVERSITY OF MACEDONIA
 • UNIVERSIDAD DE ALICANTE - UNIVERSIDAD DE ALICANTE
 • SINDICAT TREBALLADORES I TREBALLADORS ENSENYAMENT PAIS VALENCIÀ - STEPV
 • Синдикат Образование към КТ Подкрепа
 • Основно училище "Христо Смирненски"
 • Dimotiko Sxoleio Livadion KA - Dimotiko Sxoleio Livadion KA
 • Regional Directorate Of Primary and Secondary Education of Western Greece

   
SpicE има за цел да подобри способността на учителите в начална образователна степен да прилагат ефективен STEAM подход на преподаване в помощ на учениците с умерени обучителни трудности в риск от образователно и социално изключване. STEAM се използва както като средство, така и като цел, за да се даде възможност за така необходимата промяна в специалното образование в начална степен както при настоящи учители, така и при подготовка на бъдещи педагози. Целта на проекта е да се разработи STEAM Рамка за компетенции за специално-насочено образование (идентифицира пропуските в уменията и да ги съпостави със съществуващи и нови длъжности характеристики), да се разработи Образователна програма (определяне на подходящи дидактически подходи и очертаване на уменията към образователните цели на учебната програма), разработва, пилотира и оценява съответната програма за обучение в 4 пилотни страни.
Резултатите от проекта включват:
 • Провеждане на изследване на нагласите на начални учители и студенти по педагогика в страните участнички в проекта, за използване на STEAM подход при работа с деца с умерени обучителни трудности .
 • Доклад за състоянието и потребностите на педагогически специалисти и студенти по педагогика относно използването на STEAM подход във включваща образователна среда
 • Обучения
 • Обмен на добри практики
 • Мобилност на учители в рамките на консорциум
 • Създаване на онлайн пространство и Практическа общност
 • И др.

   
Линк към сайта на проекта