Сборник с добри STEAM практики


В настоящия сборник се представени добри практики за реализирането на STEM/STEAM обучението от детската градина до професионалните гимназии, които са наградени в конкурса „Моята добра STEAM практика“ през 2022 г. и 2023 г., както и подбрани разработки на завършили специализацията „Педагогически и технологични аспекти на STEAM обучението“ в ДИПКУ при Тракийски университет.

Сборникът може да изтеглите от тук.

Kartina1-1-png-ipvu
Kartina2-jpg-klgv
Сборникът с добри STEAM практики се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Проект K-TRIO, по програма “Хоризонт 2020” Дейности „Мария Склодовска-Кюри“, Договор №101061564
Европейска нощ на учените 2023