ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

STEM в начален етап – между теорията и практиката

Автори: Ивелина Митева-Белчева, Мария Желязкова
В статията се разглежда STEM обучението в начален етап и възможността за неговото прилагане в часовете за самоподготовка и занимания по интереси. Описан е пример за STEM занятие във втори клас на тема „Жива и нежива природа“, в което се прави интегриране със знанията по Български език, Технологии и предприемачество и Околен свят, като са представени и други идеи за STEM занятия.
Статията може да разгледате тук