ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

проф. д-р Галя Кожухарова

Директор и председател на Съвета на ДИПКУ

Galia-Kozhuharova

Основни научни интереси: методика на обучението по математика, ИКТ в образованието, образователен мениджмънт, педагогически изследвания.
Професионален опит: Дългогодишен опит в преподавателската дейност с ученици, студенти и учители. Публикации - 8 книги, 30 учебници, сборници и учебни помагала, над 130 научни статии.
Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 42, Факс: 63 01 02, GSM: 0889 399 903
e-mail: g.kozhuharova [аt] dipku-sz.net
 

доц. д-р Венета Узунова

Заместник-директор по учебната дейност

Veneta-Uzunova
Основни научни интереси: социално-емоционална интелигентност, коучинг, кариерно и личностно развитие, семейна педагогика, образователен мениджмънт.
Професионален опит: над 10-годишен опит като педагогически съветник. След присъединяването си към екипа на ДИПКУ през 2016 г. продължава да трупа практически опит като педагог, психолог, коуч и кариерен консултант по различни програми и проекти, свързани с кариерното и личностното развитие, взаимодействието "семейство - образователна институция" и създаването на позитивна образователна среда.
тел.: 042/ 617 457; 088 714 4800
e-mail: v.uzunova [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Вера Тодорова

Заместник-директор по международна и научна дейност, проекти и програми

VeraTodorova1-jpg-epx7
Основни научни интереси: Индивидуална психология - теория и приложение в образователна среда;консултиране в образователна среда;работа с родители; позитивно възпитание;Адлерианска игрова терапия; благополучие в юношеска възраст.
Професионален опит: преподавател, експерт по международни проекти Erasmus +, H2020., психолог - индивидуално и семейно консултиране.
тел.: 0886856519
e-mail: v.todorova [аt] dipku-sz.net


Мария Добрева

Помощник-директор по административно-стопанската дейност

MD-jpg-w3o6
Образование: Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов, специалност “Публична администрация. Следдипломна квалификация “Валутен и митнически контрол”.
Професионален опит: богат опит в стопанския сектор. От 2011 г. работи в ДИПКУ, а през 2016 г. заема настоящата си длъжност.
Тел. 0887160291
e-mail: m.dobreva [аt] dipku-sz.net