ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Проект ПроСоциални ценности

prosocial-jpg-j7gp

Период на проекта 2017-2020
Програма на финансиране Erasmus + KA2
Координатор Polo Europeo della Conoscenza – Istituto Comprensivo Statale B. Lorenzi Fumane (VR)


Проектът адресира общественото предизвикателство на приобщаването и образованието, като помага на децата на възраст от 5 до 15 години да научат просоциални ценности, да развият положителни междуличностни взаимоотношения и по този начин да насърчат социалното приобщаване и индивидуалното овластяване. Средствата, чрез които тази промяна се постига, са международна общност от училища, които си сътрудничат в популяризирането на дейности на национално и международно равнище, специфично обучение за учителите и набор от игри на високо ниво за включване на учениците и подобряване на техните просоциални умения.

линк към страницата на проекта