Проект Преподаване чрез медийна грамотност


Период на проекта 2020-2021
Програма на финансиране Американско посолство
Координатор Асоциация за кариерно обучение и развитие, гр. Пловдив, България


В проекта е осъществено двудневно обучение на 21-22.11.2020г. за прилагане на педагогика на преподаването чрез медийна -грамотност, подходящо за всеки предмет, образователна програма и възрастова група.
Създадени са план и програми иницииране и ръководенето на клубове по медийна грамотност, в която ученици от различни възрасти могат да придобиват и доразвиват уменията си в рамките на извънкласни занятия.