ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Проект ИнтерКап


interap-png-fllz
Период на проекта 2017-2020
Програма на финансиране EuropeAid
Координатор CARDET (Кипър)InterCap обединява 13 организации от 12 различни страни от ЕС, специализирани в обучението на учители, образователната реформа, въпросите на устойчивото развитие и миграцията, както и над 40 асоциирани партньори от целия ЕС (местни власти, министерства, университети и организации на гражданското общество). Приоритетът на дейността е да се създадат европейски мрежи от организации на гражданското общество, да се изгради капацитет на участниците в образованието, да се насърчи глобалното обучение по въпросите на миграцията, сигурността и устойчивото развитие в един взаимозависим свят.
Линк към страницата на проекта