ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Проект EMPAQT - Емпатичните и подкрепящи учители - ключ към качественото образование

empaqt-png-7115

Период на проекта 2016-2018
Програма на финансиране ERASMUS + KA3
Координатор ДИПКУ, Тракийски университет, гр. Стара Загора


В рамките на проект EMPAQT - 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD /Емпатичните и подкрепящи учители - ключ към качественото образование/ ДИПКУ Стара Загора в партньорство РУО Силистра, Център за творческо обучение- София и с други образователни институции от Румъния, Турция, Италия и Малта участва в създаването на иновативна програма за превенция на учениците в риск от ранно напускане на училище чрез подобряване на уменията и увереността на педагогическите специалисти за въвеждане на приобщаващи училищни практики.