ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Общежитие


Общежитието, стопанисвано от ДИПКУ е в близост до учебните корпуси на ДИПКУ, Педагогически факултет, Медицински факултет и Медицински колеж. Общежитието има стаи с две и с три легла и е на разположение на студенти, докторанти, специализанти и учители. Предлагат се четири гостни стаи, както и хотелска част за определен брой нощувки. Общежитието е с парно отопление и с топла вода.

Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Мусала" 32
тел. 042 / 62 98 69, 0887160062 - Регистратура