ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Катедра “Природоматематически и технологични дисциплини”

доц. д-р Маргарита Славова

Ръководител катедра
IMG-9a36b0dce2fc6c0471b6e2a6ab218cab-V-jpg-504x
Основни научни интереси: Наставничество в образованието, методика на преподаването, приложение на ситуациония метод в обучението.
Професионален опит: Квалификация на педагогически специалисти в различни по продължителност форми - специализации, семинари, квалификационни курсове, процедури за придобиване на ПКС.
тел.: 042/ 617 443; 088 716 0413
e-mail: m.slavova [аt] dipku-sz.net


проф. д-р Галя Кожухарова

Директор, председател на Съвета на ДИПКУ
Galia-Kozhuharova
Основни научни интереси: методика на обучението по математика, ИКТ в образованието, образователен мениджмънт, педагогически изследвания.
Професионален опит: Дългогодишен опит в преподавателската дейност с ученици, студенти и учители. Публикации - 8 книги, 30 учебници, сборници и учебни помагала, над 130 научни статии.
Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 42, GSM: 0889 399 903
e-mail: g.kozhuharova [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Михаил Кожухаров

Misho-jpg-xm5j
Основни научни интереси: STEM, ИКТ в образованието, методика на обучението по икономика
Професионален опит: Машинен инженер с дългогодишен опит в областта на CAD моделирането, 3D принтирането и лазерното сканиране. Доктор по икономика и управление
тел.: 0885 566 412
e-mail: m.kozhuharov [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Детелина Овчарова

1-4-jpg-k3gb
Основни научни интереси: български език и руски език, актуална българистика, история на българския книжовен език
Професионален опит: повече от двадесет и пет години педагогическа кариера, опит като учител, организиране и провеждане на квалификационна дейност в училище, заместник-директор по учебната дейност. Защитени две магистратури: „Стопанско управление“ и „Актуална българистика“. Доктор по филология.
тел.: 0887 140 377
e-mail: d.ovcharova [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Маня Манева

Kartina1-png-gexs
Основни научни интереси: математическа грамотност, функционална
грамотност, методика на обучението по математика
Професионален опит: повече от двадесет години опит като учител, експерт по математика в регионално управление на образованието и в Министерство на образованието и науката, участие в комисии при изготвяне на изпитни материали за държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване по математика, участие в комисии за промени в учебните програми по математика в прогимназиален и гимназиален етап, координатор „Техническо изпълнение“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
тел.: 0887 160 049
e-mail: m.maneva [аt] dipku-sz.net


ас. Динко Стратиев

Dinko-Stratiev
Основни научни интереси: методиката на чуждоезиковото обучение и иновационни идеи и практики в образователната сфера.
Професионален опит: освен преподавател в ДИПКУ, тютор на онлайн квалификационни курсове на Гьоте институт за учители по немски език. Консултант за учебници и учебни материали в Ресурсен център по немски език към Регионална библиотека „Захарий Княжески”-Стара Загора.
тел.: 042/ 617 451; 088 716 0326
e-mail: d.stratiev [аt] dipku-sz.net


ас. Мария Желязкова

Mariya-Zhelyazkova
Основни научни интереси: STE(А)M, електронното обучение и използването на информационните и комуникационни технологии в образованието.
Професионален опит: асистент по Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Автор на Мултимедийно приложение „Царевград Търнов“ и на 6 сайта (5 в сферата на туризма и сайт на Международен симпозиум „Образование’21“). Предходен опит като учител по История и география в прогимназиален и гимназиален етап.
тел.: 088 534 9688
e-mail: m.zhelyazkova [аt] dipku-sz.net


ас. Ирина Мишкова-Йотова

snimkaIrM-png-4ieh
Основни научни интереси: STE(А)M, ЧЕО, електронното обучение и използването на информационните и комуникационни технологии в образованието.
Професионален опит: магистър-инженер по Комуникационна техника и технологии. Асистент по Методика на обучението по информационни и STEM технологии. Повече от 20 г. учител по Английски език и Електроника в прогимназиален и гимназиален етап.
тел.: 088 716 0565
e-mail: i.mishkova [аt] dipku-sz.netГост преподаватели


проф. д-р Лина Йорданова

Lina-Yordanova
GSM: 088 626 3873
e-mail: l.yordanova [аt] dipku-sz.net

доц. д-р Даниела Кожухарова

DK-img-png-ggk9
e-mail: d.kozhuharova [аt] dipku-sz.net


ас. Ангел Славчев

Angel-Slavchev
e-mail: a.slavchev [аt] dipku-sz.net