ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Тези кандидати могат да подават документи за придобиване на първа ПКС по всяко време на годината.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА ПКС СЛЕД ПРИДОБИТА ОНС “ДОКТОР” ИЛИ НС “ДОКТОР НА НАУКИТЕ” Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
 • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.;
 • да имате най-малко две години педагогически стаж.
 • да сте защитили ОНС “Доктор” или НС “Доктор на науките” по педагогика, психология или научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

   
2. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да се вижда, че заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
 • диплом за ОНС “Доктор” или НС “Доктор на науките”;
 • автореферат от процедурата за придобиване на ОНС “Доктор” или НС “Доктор на науките”

   
Ако вече имате създаден профил в платформата на ДИПКУ не е необходимо да сканирате всички документи. Влезте в профила си и преминете към стъпка 3. Всички данни, които сте попълвали и документи, които сте подавали се пазят и автоматично ще се заредят във формуляра.

3. Да попълните формуляра (линк към ОБУЧЕНИЯ/КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПКС/КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 1 ПКС (доктор)), като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.