ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Документи за участие в процедурата за придобиване на четвърта ПКС се подават от 01 юни до 31 юли на календарната година.
Сесията за придобиване на четвърта ПКС се провежда по график от 15 септември до 15 ноември на съответната година, съгласно Наредба 15/22.07.19.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПКС Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
 • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.;
 • да притежавате свидетелство за пета ПКС от предходната календарна година или по-рано;
 • да нямате незаличено наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда;
 • да притежавате удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и/или чл. 50 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит).

   
2. Да се запишете в подготвителен курс (ако желаете).

3. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да се вижда, че заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
 • удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит);
 • свидетелство за придобита пета ПКС.

   
Ако вече имате създаден профил в платформата на ДИПКУ не е необходимо да сканирате всички документи. Влезте в профила си и преминете към стъпка 4. Всички данни, които сте попълвали и документи, които сте подавали се пазят и автоматично ще се заредят във формуляра

4. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 120 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.Конспект "Методика на обучението"
Конспект "Педагогика и психология"