ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Документи за участие в процедурата за придобиване на втора ПКС се подават от 01 юни до 31 юли на календарната година.
Сесията за придобиване на втора ПКС се провежда по график от 15 септември до 15 ноември на съответната година съгласно Наредба 15/22.07.19.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПКС Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
 • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.;
 • да притежавате свидетелство за трета ПКС от предходната календарна година или по-рано;
 • да нямате наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;
 • да притежавате удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и/или чл. 50 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 32 академични часа (2 квалификационни кредита);
 • да сте подготвили писмена разработка, представляваща диагностична процедура, с минимален обем 30 стандартни машинописни страници основен текст.

   
2. Да се запишете в подготвителен курс(ако желаете).

3. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да се вижда, че заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
 • удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 32 академични часа (2 квалификационни кредита);
 • свидетелство за придобита трета ПКС;
 • писмена разработка, представляваща диагностична процедура.

   
Ако вече имате създаден профил в платформата на ДИПКУ не е необходимо да сканирате всички документи. Влезте в профила си и преминете към стъпка 4. Всички данни, които сте попълвали и документи, които сте подавали се пазят и автоматично ще се заредят във формуляра.

4. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 130 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.