ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

K-TRIO 5 „Учените в триъгълника на знания”

Финансиране: Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020, дейности „Мария Склодовска Кюри“
ddd-png-4ftn

Период на проекта 2021
Програма на финансиране: програма „Хоризонт 2020, дейности „Мария Склодовска Кюри“
Координатор Софийски университет, София, България


Европейска нощ на учените е инициатива, която се провежда всяка година в повече от 300 града в Европа. Целта на проекта да приближи науката и обществото, да привлече младите хора към науката и да даде възможност на изследователите да представят своите постижения по един достъпен и интересен начин. Тази година темата е Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“.