ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Проект К-Трио 4


logo-nosh-na-uchenite-2020-png-1d07
Период на проекта 2020
Програма на финансиране Horizon 2020
Координатор Софийски университет, София, БългарияK-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“,финансиран по програма „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри“. Европейска нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форумът се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света.
През 2020 основната тема е ‘Науката променя живота’ и ще ви запознаем с постиженията на български учени и научни колективи по проекти, финансирани от ЕС, включително от проекта УНИТе, за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии.
  Главната цел на проекта съвпада с основната идея на Европейската инициатива: „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“ .

Сайт на проекта https://nauka.bg/za-noshta-2020/