ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Основни аспекти на 3D принтирането и приложението му в образованието

Автор: Михаил Кожухаров
В епохата на дигитална трансформация сме свидетели на изключително бързо развитие на технологиите. Те обикновено имат интегративен характер и намират приложение в различни сфери на съвременния живот. Една такава технология е триизмерният печат или 3D печата. Настоящата статия е обзорна по своя характер. В нея се разглеждат исторически аспекти на възникването на 3D печата, проследяват се основните етапи от процеса на изграждане на модели с тази технология, прави се обзор на най-често използваните технологии и основните характеристики на материалите, които са най-лесно приложими в образователна среда. Разглеждат се основните проблеми пред масовото навлизане на технологията в образователния процес и се предлагат някои насоки за тяхното преодоляване.
Статията може да разгледате тук