ДИПКУ

краткосрочен курс "Компютърно моделиране за 3 и 4 клас"  

краткосрочен курс "Компютърно моделиране за 3 и 4 клас" 0
краткосрочен курс "Компютърно моделиране за 3-4 клас"
код: 2708
Анотация: Обучението е с практическа насоченост за работа с визуална среда за блоково програмиране Scratch. Курсът обхваща учебното съдържание, което ще се изучава по учебната дисциплина „Компютърно моделиране“ в 3 и 4 клас. Учителите ще се научат да създават тестове, пъзели и игри. Акцентът в обучението е създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и синхронизиране на действията на героите, чрез визуалната среда за блоково програмиране Scratch.

Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители, които ще преподават „Компютърно моделиране“ в 3-ти и 4-ти клас.
Цена
90,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Начало:      27-08-2021    
  Край:     29-08-2021    
  Форма:     Дистанционнa
  Кредити: 3 бр.    
  Анотация: Обучението е с практическа насоченост за работа с визуална среда за блоково програмиране Scratch. Курсът обхваща учебното съдържание, което ще се изучава по учебната дисциплина „Компютърно моделиране“ в 3 и 4 клас. Учителите ще се научат да създават тестове, пъзели и игри. Акцентът в обучението е създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и синхронизиране на действията на героите, чрез визуалната среда за блоково програмиране Scratch.

  Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители, които ще преподават „Компютърно моделиране“ в 3-ти и 4-ти клас.