Въведение в образователните невронауки.Приложение на невротехнологиите при работа с деца със СОП .  

Въведение в образователните невронауки.Приложение на невротехнологиите при работа с деца със СОП . 0
код: 2937
Този артикул вече не се предлага
Предназначение: специални педагози, ресурсни учители, учители в ЦСОП,имащи готовност за прилагане на нови подходи при работа с детето от позицията на невронауките.
Описание: Ново обучение, което акцентира на фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
Обучението е в две части, като първата част дава отговор на въпросите: какъв е предметът на невропедагогиката; какво налага нуждата от практическото приложение на образователните невронауки; с какви нови изисквания се характеризира дейността на педагога, прилагащ достиженията в невронауките при работата си с деца със СОП и деца в общообразователното училище, за да е в състояние да отговори на техните нужди; до какви улеснения в когнитивен, емоционален и поведенчески план води прилагането на невронауките от родители, преподаватели и ученици; втората част е свързана с дидактическите принципи и тяхната обвързаност с дейността на мозъка. Практическа разработка на урок, обединяващ класическите дидактически принципи и принципите на невронауките.
Дати на провеждане: 08 и 09.10.2022 г.
Продължителност: 32ч.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.