Въведение в образователните невронауки. Невротехнологиите при работа с деца със СОП и в норма.  

Въведение в образователните невронауки. Невротехнологиите при работа с деца със СОП и в норма. 0
код: 2850
Предназначение: специални педагози, ресурсни учители, учители в ЦСОП,имащи готовност за прилагане на нови подходи при работа с детето от позицията на невронауките.
Описание: Ново обучение, което акцентира на фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието.
 
Занятия: 26 и 27.02.2022    
Форма: Дистанционна
Кредити: 2
Цена: 85.00 лв.
Цена
85,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
    Обучението е в две части, като първата част дава отговор на въпросите: какъв е предметът на невропедагогиката; какво налага нуждата от практическото приложение на образователните невронауки; откъде произлизат междупредметните връзки с какви нови изисквания се характеризира дейността на педагога, прилагащ достиженията в невронауките при работата си с деца със СОП и деца в общообразователното училище, за да е в състояние да отговори на техните нужди; до какви улеснения в когнитивен, емоционален и поведенчески план води прилагането на невронауките от родители, преподаватели и ученици; втората част е свързана с дидактическите принципи и тяхната обвързаност с дейността на мозъка. Практическа разработка на урок, обединяващ класическите дидактически принципи и принципите на невронауките.