ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Учител по технологии и предприемачество  

Учител по технологии и предприемачество 0
код: 5541
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Педагогически взаимодействия в приобщаваща и мултикултурна среда
  • Техническа и приложна механика. Основи на материалознанието
  • Основи на електротехниката и електрониката
  • Технически измервания
  • Агро и зоотехнологии
  • Компютърни технологии и комуникации
  • Основи на екологията и опазване на околната средна
  • Техническо проектиране и конструиране
  • Формирането на икономическа култура в технологичното обучение
  • Компетентностен подход в обучението
  • STEAM обучение – същност, методи, технологии и инструменти
  • Методика на обучението по технологии и предприемачество