ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Учител по Човекът и природата  

Учител по Човекът и природата 0
код: 5509
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Характеристика на учебно-възпитателната система на интегралния учебен предмет “Човекът и природата”
  • Методика и техника на учебния експеримент
  • Методика на обучението по “Човекът и природата”
  • Система на научните понятия в “Човекът и природата”-модул "Биология", модул "Химия", модул "Физика"
  • Практикум
  • Специфика на екологичното образование в обучението по “Човекът и природата ”
  • STEAM обучение – същност, методи, технологии и инструменти
  • Хоспитиране
  • Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението