ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Трудните теми-скръб и загуба: Адлериански подход в образователна среда  

Трудните теми-скръб и загуба: Адлериански подход в образователна среда 0
код: 3270
Описание: Обучението ще се фокусира върху разбирането и влиянието на скръбта и загубата в образователната среда (детска градина, училище, университет), като се обръща специално внимание на тяхното въздействие върху учениците, техните семейства и колегите. Основната цел на обучението е да помогне на участниците да идентифицират различните аспекти на скръбта и загубата и да научат как да прилагат подходящи интервенции, базирани на принципите на Индивидуалната психология. Това ще им позволи да подпомагат себе си и другите по време на процеса на скръб.
Обучението се провежда на английски език с осигурен превод на български език.
Дати на провеждане: 04.11; 11.11; 18.11; 02.12, 09.12.2023 г. от 16.00 - 18.30 ч.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
85,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС