Специална педагогика  

Специална педагогика 0
код: 5470
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".

 Едногодишна специализация
 Начало: При сформиране на група    
 Форма:     Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски    по 375 лв., в рамките на една календарна година
 Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
   Начало: При сформиране на група    
   Форма:     Дистанционно синхронно обучение
   Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски    по 375 лв. , в рамките на една календарна година
  Финален документ: свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Въведение в специалната педагогика. Приобщаващо образование на деца и ученици със СОП
  • Норм. база на приобщаващото образование. Организация на подкрепящата среда на деца и ученици със СОП
  • Ритъм терапия и игровизация при деца и ученици със СОП
  • Психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП
  • Приобщаващо образование на деца и ученици от етнокултурни общности
  • Обучение на деца и ученици със сензорни нарушения
  • Обучение на деца и ученици с умствени затруднения
  • Психологични особености на деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър и ХАДВ
  • Обучение на деца и ученици със спец. нарушения на способността на учене и с комуникативни нарушения
  • Помощни средства и технологии за работа при деца и ученици със СОП
  • Учебна документация при приобщаващото образование на деца и ученици със СОП
  • Социална стратификация и социално неравенство
  • Специфична комуникация за деца и ученици със СОП
  • Текуща педагогическа практика при деца и ученици със СОП
  задвижвано
  от bgERP