STEAM обучение в математиката и ИИТ  

STEAM обучение в математиката и ИИТ 0
код: 2931
Предназначение: Обучението е подходящо за учителите по математика и ИИТ
Описание: В курса се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по математиката, информатиката и информационните технологии, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Участниците ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци. Ще бъдат разгледани и различни онлайн симулатори на роботи, чрез които да се осъществи връзката между програмирането и STEAM.
Дата на провеждане: 29.10.2022 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС