STEAM обучение в хуманитарните науки 5-12 клас  

STEAM  обучение в хуманитарните науки 5-12 клас 0
код: 2930
Предназначение: обучението е подходящо за учители, преподаващи хуманитарни науки 5-12 клас
Описание:
В обучението се разглежда ролята и мястото на STEAM в обучението по хуманитарни дисциплини, възможностите за организацията му и подходящите урочни единици за неговото осъществяване. Акцентът на курса са част от възможните инструменти и средства, чрез които учителите да реализират STEAM подхода в класната стая и онлайн среда. Учителите ще се запознаят със STEAM рамката на урока, етапи на планиране му и примерни уроци.
Начало: 19-11-2022
Край: 19-11-2022
Форма: Дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС