STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти  

STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти 0
код: 2880
Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения.
Описание: Разглежда се същността на STEM обучението, STEM методи и иновативни форми за развитие на потенциала на учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM обучение във всички степени на обучение.
Какво е STEM?
Начало: 12.06.2022 г.
Край: 12.06.2022 г.
Форма на провеждане: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС