ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Ритъм терапия и игровизация при деца и ученици със СОП  

Ритъм терапия и игровизация при деца и ученици със СОП 0
код: 3347
Описание: Обучението е с практическа насоченост за работа с ритъм терапия- подход, основан на сетивните възприятия, който позволява на децата да комуникират на няколко нива - визуално, тактилно, кинестетично, и най-вече да бъдат видени чрез изкуството, не само да бъдат чути чрез говора. Основен фокус се поставя между взаимодействието и реалната учебна ситуация. Курсът е интерактивен и е базиран на връзката между играта, въображението и изкуството (ритъм-музика).
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от всички степени на училищното образование.
Дата на провеждане: 23.03.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС