Психолого-педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна образователна среда  

Психолого-педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна образователна среда 0
код: 5459
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини и по-конкретно за работещите в приобщаваща и мултикултурна среда.
Основната цел е учителите да получат методическа подготовка, свързана с организацията и провеждането на приобщаващо и мултикултурно образование както в детската градина, така и в училище.
Широко застъпена е и практическата подготовка на обучаващите.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 24.10.2021 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: Ще стартира при сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане:Таксата се заплаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година    
  Основни дисциплини:
   
  • Нормативна уредба на приобщаващото и мултикултурното образование
  • Дигитални компетенции и ИКТ в образованието
  • Методика на обучението по български език в мултикултурна среда
  • Специфика на обучението в мултикултурна образователна среда
  • Учене чрез преживяване в приобщаваща и мултикултурна образователна среда
  • Дипломно проектиране и изследователски подход в приобщаваща и мултикултурна образователна среда
  • Ценности и ценностен подход
  • Психолого-педагогически взаимодействия в приобщаваща и мултикултурна среда

    
  Курсов ръководител: доц. д-р Милена Илиева