ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Природонаучна компетентност-практически дейности за формирането и  

Природонаучна компетентност-практически дейности за формирането и 0
код: 3232
Анотация: Курсът има за цел да се фокусира върху стратегии и техники за преподаване на учебния предмет “Човекът и Природата“. Участниците включени в обучението ще се запознаят с ресурси и инструменти, които могат да бъдат използвани за създаване на ангажиращи и интерактивни учебни преживявания за учениците. Предвидени са дейности за работа по групи, разрешаване на проблемни ситуации и търсене на отговори на големи въпроси засягащи природата около нас.
Предназначение: Курсът е подходящ за учители, които преподават „Човекът и природата“ и искат да интегрират STEM техники в своето преподаване. Подходящ е и за учители, които искат да разширят своите преподавателски практики и да развият нови умения в използването на STEM образование.
Дата на провеждане: 05.11.2023 г.
Форма: дистационна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС