ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 2023  

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 2023 0
код: 5518
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 04.11.2023 г. от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година
Финален документ : Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: 04.11.2023 г. от 09.00 ч.
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година
  Финален документ : Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
  Основни дисциплини:

  • Психология на личността в детска и училищна възраст
  • Психология на развитието в детска и училищна възраст
  • Дипломно проектиране.
  • Групово психологическо консултиране. Структура на тренинга. Групова динамика.
  • Създаване и поддържане на позитивна образователна среда
  • Невропедагогически аспекти в училищна средa
  • Педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна среда
  • Социално-емоционално учене