Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието  

Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието 0
код: 5479
Обучението е подходящо за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози, които имат интерес към прилагането на иновативни методи в класната стая, базирани на информационни и комуникационни технологии.
Ако мечтаете да превърнете обучителния процес в привлекателен за всички участници, ако искате да станете майстор - учител, който владее както основни информационни технологии, така и най-новите средства, платформи и софтуерни продукти, които активират учениците и повишават техния интерес към учене, запишете се за това обучение. Очакваме Ви.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 15.10.2022 от 09.00 ч
Форма:     Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 250 лв. в рамките на една година
Финален документ: свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: 15.10.2022 от 09.00 ч.
  Форма:     Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 250 лв. в рамките на една година
  Финален документ: свидетелство за професионално-педагогическа специализация    
  Дисциплини:
  • Дипломно проектиране.
  • Мениджмънт на ученическия клас присъствено и в условията на ОРЕС
  • Интерактивни методи и средства за обучение в смесена среда
  • Офис пакет * компютърна текстообработка, електронна таблица, компютърни презентации
  • STEAM в обучението
  • Компютърна графика
  • Облачни технологии в образованието