ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките  

Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките 0
код: 3315
Описание: В курса на обучение ще се разгледат теоретичните постановки на STEM базираното обучение, игровизацията в образованието и Стая на загадките. Ще бъдат представени проекти и сценарии за интегриране на STEAM в образователна стая на загадките. Ще отговорим на въпросите:
1. Какво е значението на STEAM в образованието и как да го приложим?
2. Какво е значението на образователните игри в обучението на учениците и как да ги приложим в образователния процес?
3. Как да създадем Образователна стая на загадките с интегрирано STEAM - базирано обучение в нея?
Предназначение: За учители от всички етапи на българското образование.
Дата на провеждане: 21.01.2024 г.
Форма: присъствена - STEM център в ДИПКУ - 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС