ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужд език, чрез използване на електронни ресурси  

Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужд език, чрез използване на електронни ресурси 0
код: 3166
Описание: Преподавате по чужд език и на учениците им доскучава? Имате учебно съдържание, което е необходимо да предадете, но срещате съпротива в клас? Смятате, че не постигате нужните образователни цели? Ако и на един от тези въпроси отговорът ви е „да“, то това обучение е точно за вас!Какво ще научите от курса?
• Кои са факторите, които оказват влияние върху мотивацията?
• Как да мотивираме правилно чрез думи и дела?
• Какви възможности предоставят дигиталните приложения за усилване на мотивацията на обучаваните?
Кратко представяне и обосновка за курса: При чуждоезиковото обучение се наблюдава често разминаване между предпочитаните от учениците социални форми на работа и действително практикуваните методи на обучение. Най-важното за едно мотивиращо ЧЕО са учебни цели, които съответстват на потребностите на обучаваните и учебни съдържания, които ги интересуват. В тази връзка ще потърсим в курса отговор на въпроса дали разумното използване на електронни ресурси в процеса на обучение е начин за преодоляване на скуката, а също и фактор, който подпомага изграждането на мотивацията за учебен труд.
Дати на провеждане: 20 - 21.05.2023 г.
Форма:Дистанционна
Кредити:2 броя
Цена:85 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
85,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС