Портфолиото - надежден инструмент за атестация на учителите  

Портфолиото - надежден инструмент за атестация на учителите 0
код: 2873
Предназначение: подходящ за учители от всички степени.
Описание: Атестирането е сравнително ново явление за българското училище, което се въвежда с цел, да не се прилага повече принципът „заплащане на калпак“. Пазарът изисква да се намери нов начин за оценка на преподавателската дейност, а световният опит показва, че един надежден инструмент за измерване на количеството и качеството на учителската дейност е портфолиото, което представлява сбирка от документи и продукти, които дават информация за работата и професионалното развитие на учителя.
Учителите трябва да са подготвени за такъв тип оценяване, което означава да могат да търсят, избират и прилагат доказателства за това, какво правят, как го правят и как това има връзка с предварително формулираните учебни цели.
Участниците в курса ще се запознаят със следните теми:
1.    Същност на портфолиото;
2.    Цели и начини на разработването му;
3.    Използване и оценка;
Вижте видео представянето на курса.
Дати на провеждане: 04 и 18.06.2022 г.
Форма: Дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Цена
85,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС